Rejestr zmian w biuletynie

08.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Wydziału Dróg i Mostów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specjalista w Wydziale Dróg i Mostów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4. - Informacja o wyniku naboru.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Specjalista w Wydziale Dróg i Mostów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specjalista w Wydziale Dróg i Mostów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4. - Informacja o wyniku naboru.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Starszy specjalista w Wydziale Finansowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Starszy specjalista w Wydziale Finansowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4. - Informacja o wyniku naboru.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Starszy specjalista w Wydziale Finansowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
test
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Referent w Wydziale Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.11.2019

Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU LEGNICKIEGO w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2019/2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11. Ogłoszenie wyniku postępowania - ogłoszenie owyborze oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2019/2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2019/2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na: Remont obiektów bazy przy ul. Cmentarnej 1A w Legnicy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "06. informacja o wyniku postępowania - INFORMACJA owyniku przetargu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na: Remont obiektów bazy przy ul. Cmentarnej 1A w Legnicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na: Remont obiektów bazy przy ul. Cmentarnej 1A w Legnicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Decyzja WS.6222.1.8.2019 zmieniająca pozwolenie zintegrowane wydane dla Sonac Osetnica Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia stanowisk, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -2019.74.RA.Dni.Wolne.od.pracy.ZMIANA.Podpisane.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia stanowisk, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia stanowisk, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -2019.78.PO.Postepowanie.sprawdzajace.Podpisane.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia stanowisk, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXII/117/2012 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie poparcia inicjatywy włączenia podregionu legnicko-głogowskiego do obszaru polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "urp_117_2012 - urp_117_2012f.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXII/117/2012 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie poparcia inicjatywy włączenia podregionu legnicko-głogowskiego do obszaru polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik urp_117_2012.pdf - urp_117_2012.pdf
Dotyczy dokumentu:
kontakt
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
kontakt
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

04.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na: Remont obiektów bazy przy ul. Cmentarnej 1A w Legnicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na: Remont obiektów bazy przy ul. Cmentarnej 1A w Legnicy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "05. Informacja z otwarcia ofert. - INFORMACJA zotwarcia ofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr zgłoszeń obiektów.ods - Rejestrzgłoszeń obiektów.ods
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr zgłoszeń obiektów.ods - Rejestrzgłoszeń obiektów.ods"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2019 r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2019 r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za III kwartał 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce za III kwartał 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za III kwartał 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2019/2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2019 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2019/2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10. Ogłoszenie o unieważnieniu czynnościunieważnienia postępowania. - unieważnienie unieważnieniapostępowania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Legnicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Legnicy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. -2019.80.RA.Regulamin.Pracy.ZMIANA.Podpisane.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Legnicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Legnicy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. -2019.80.RA.Regulamin.Pracy.ZMIANA.Podpisane.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Legnicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Legnicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia nowych zasad płatności należności z otrzymanych faktur z wykazanym podatkiem VAT w Powiecie Legnickim i jego jednostkach budżetowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Legnicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Legnicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Legnicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Legnicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... następna