Rejestr zmian w biuletynie

08.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr zgłoszeń obiektów.ods - Rejestrzgłoszeń obiektów.ods"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr zgłoszeń obiektów.ods - Rejestrzgłoszeń obiektów.ods
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych (utworzonych po 20 maja 2016r.)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ewidencja_stowarzyszen_zwyklych - po20.05.2016.doc - ewidencja_stowarzyszen_zwyklych - po 20.05.2016.doc
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych (utworzonych po 20 maja 2016r.)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ewidencja_stowarzyszen_zwyklych - po 20.05.2016.doc- ewidencja_stowarzyszen_zwyklych - po 20.05.2016.doc"
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych (utworzonych po 20 maja 2016r.)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych (utworzonych po 20 maja 2016r.)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ewidencja_stowarzyszen_zwyklych - po20.05.2016.doc - ewidencja_stowarzyszen_zwyklych - po 20.05.2016.doc
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych (utworzonych po 20 maja 2016r.)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ewidencja_stowarzyszen_zwyklych - po 20.05.2016.doc- ewidencja_stowarzyszen_zwyklych - po 20.05.2016.doc"
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych (utworzonych po 20 maja 2016r.)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia wniosku o udzielenie zamówienia publicznego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych (utworzonych po 20 maja 2016r.)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ewidencja_stowarzyszen_zwyklych - po 20.05.2016.doc- ewidencja_stowarzyszen_zwyklych - po 20.05.2016.doc"
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych (utworzonych po 20 maja 2016r.)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych (utworzonych po 20 maja 2016r.)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ewidencja_stowarzyszen_zwyklych - po20.05.2016.doc - ewidencja_stowarzyszen_zwyklych - po 20.05.2016.doc

07.02.2018

Dotyczy dokumentu:
POWIATOWY PROGRAM Zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2018 - 2022
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2174D dla poprawy bezpieczeństwa ruchu w m. Bobrów.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2174D dla poprawy bezpieczeństwa ruchu w m. Bobrów.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "03. SIWZ rozdziały I-XX - SIWZ rozdz. I-XX.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2174D dla poprawy bezpieczeństwa ruchu w m. Bobrów.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "04. SIWZ rozdział XIX załączniki - SIWZ rozdziałXXI Załączniki.rar"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2174D dla poprawy bezpieczeństwa ruchu w m. Bobrów.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "05. SIWZ rozdział XXII Dokumentacja techniczna -SIWZ rozdział XXII Dokumentacja techniczna.rar"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2174D dla poprawy bezpieczeństwa ruchu w m. Bobrów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawy w urzędzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

05.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przygotowanie i wydanie na terenie lokalu gastronomicznego lub dostarczenie cateringu na miejsce kursów i szkoleń dla uczestników projektu (417 gorących posiłków obiadowych jednodaniowych - drugie danie + napój)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przygotowanie i wydanie na terenie lokalu gastronomicznego lub dostarczenie cateringu na miejsce kursów i szkoleń dla uczestników projektu (417 gorących posiłków obiadowych jednodaniowych - drugie danie + napój)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2. -Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXII/179/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i pozostałych niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXII/178/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2018 - 2022.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXII/177/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia w 2018 r. dotacji celowej z budżetu Powiatu Legnickiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kunicach.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXII/176/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XXXI sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXII/174/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXII/174/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXII/173/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXII/173/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXII/172/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna