Rejestr zmian w biuletynie

20.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr zgłoszeń obiektów.ods - Rejestrzgłoszeń obiektów.ods"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr zgłoszeń obiektów.ods - Rejestrzgłoszeń obiektów.ods
Dotyczy dokumentu:
Jednostki organizacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, obejmującego: zorganizowanie i przeprowadzenie kursu wizażu i stylizacji dla jednej uczestniczki projektu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2. - Informacja o wyborze najkorzystniejszejoferty_21.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, obejmującego: zorganizowanie i przeprowadzenie kursu wizażu i stylizacji dla jednej uczestniczki projektu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie udzielenia prawa do dysponowania gruntem stanowiącym własność Powiatu Legnickiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia wniosku o udzielenie zamówienia publicznego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specjalista w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3. - Informacja o wyniku naboru.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Specjalista w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

19.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, obejmującego: zorganizowanie i przeprowadzenie kursu wizażu i stylizacji dla jednej uczestniczki projektu (zakup poniżej 30 000 euro) w ramach realizowanego projektu konkursowego pn. "Wsparcie dla aktywnej integracji w powiecie legnickim”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, obejmującego: zorganizowanie i przeprowadzenie kursu kosmetycznego dla jednej uczestniczki projektu (zakup poniżej 30 000 euro) w ramach realizowanego projektu konkursowego pn. "Wsparcie dla aktywnej integracji w powiecie legnickim”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Prochowice – droga dojazdowa do gruntów rolnych – przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2191D relacji Prochowice (ul. Jagiellońska) – Malczyce
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVII/212/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 13 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Prochowice – droga dojazdowa do gruntów rolnych – przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2191D relacji Prochowice (ul. Jagiellońska) – Malczyce
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVII/211/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Prochowice – droga dojazdowa do gruntów rolnych – przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2191D relacji Prochowice (ul. Jagiellońska) – Malczyce
Treść zmiany:
Dodano załącznik "04. SIWZ rozdz. XXII Dokumentacja techn cz.1/3 pozmianie 19IX2018 - SIWZ rozdz. XXII - dz. nr 458 po zm19IX2018.rar"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Prochowice – droga dojazdowa do gruntów rolnych – przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2191D relacji Prochowice (ul. Jagiellońska) – Malczyce
Treść zmiany:
Dodano załącznik "05. SIWZ rozdz. XXII Dokumentacja techn cz.2/3 pozmianie 19IX2018 - SIWZ rozdz. XXII - dz. nr 467 po zm19IX2018.rar"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVII/210/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Prochowice – droga dojazdowa do gruntów rolnych – przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2191D relacji Prochowice (ul. Jagiellońska) – Malczyce
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 04. SIWZ rozdział XXII Dokumentacja technicznacz. 1/3 - SIWZ rozdz. XXII - dz. nr 458 obr. 3 m. Prochowice.rar
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Prochowice – droga dojazdowa do gruntów rolnych – przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2191D relacji Prochowice (ul. Jagiellońska) – Malczyce
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 05. SIWZ rozdział XXII Dokumentacja technicznacz. 2/3 - SIWZ rozdz. XXII - dz. nr 467 obr. 3 m. Prochowice.rar
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Prochowice – droga dojazdowa do gruntów rolnych – przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2191D relacji Prochowice (ul. Jagiellońska) – Malczyce
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVII/209/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie pozbawienia drogi Kochlice - Rzeszotary - Legnica (ul. Legnicka) kategorii drogi powiatowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVII/208/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie skargi na Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy nr 1 w Chojnowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVII/207/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Prochowice – droga dojazdowa do gruntów rolnych – przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2191D relacji Prochowice (ul. Jagiellońska) – Malczyce
Treść zmiany:
Dodano załącznik "07. Ogłoszenie w sprawie udzielenia odpowiedzi napyt 1-3 - Ogłosz w spr udziel odp na pyt 1-3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Prochowice – droga dojazdowa do gruntów rolnych – przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2191D relacji Prochowice (ul. Jagiellońska) – Malczyce
Treść zmiany:
Dodano załącznik "08. Zmieniony przedmiar dz.458 - PRZEDM~2.PDF"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Prochowice – droga dojazdowa do gruntów rolnych – przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2191D relacji Prochowice (ul. Jagiellońska) – Malczyce
Treść zmiany:
Dodano załącznik "09. Zmianiony kosztorys ofertowy dz. 458 -ZMIANA~1.XLS"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Prochowice – droga dojazdowa do gruntów rolnych – przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2191D relacji Prochowice (ul. Jagiellońska) – Malczyce
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10. Zmieniony przedmiar dz. 467 - PRZEDM~2.PDF"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Prochowice – droga dojazdowa do gruntów rolnych – przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2191D relacji Prochowice (ul. Jagiellońska) – Malczyce
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11. Zmieniony kosztorys ofertowy dz. 467 -ZMIANA~1.XLS"

poprzednia ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... następna