Rejestr zmian w biuletynie

27.07.2018

Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Golanka Dolna gminy Prochowice w granicach działki numer 236/8
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zaopiniowania projektu "Programu ochrony środowiska dla Gminy Legnickie Pole do roku 2020" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Legnickie Pole".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zaopiniowania projektu "Programu ochrony środowiska dla Gminy Legnickie Pole do roku 2020" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Legnickie Pole".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Golanka Dolna gminy Prochowice w granicach działki numer 236/8
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwałę w sprawie dokonania podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w 2018 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zaopiniowania projektu "Programu ochrony środowiska dla Gminy Legnickie Pole do roku 2020" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Legnickie Pole".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia wniosku o udzielenie zamówienia publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Legnickiego na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia wniosku o udzielenie zamówienia publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Powiatu Legnickiego za II kwartał 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Legnickiego za I półrocze 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Legnickiego na 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - uzp_2018_595.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Legnickiego na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Legnickiego na 2018 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. -2018.07.12.(UZP.160.595).FN.Zmiany.w.budzecie.PODPISANA.pdf
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Legnickiego na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Starosty Legnickiego o wydaniu zezwolenia na przetwarzanie odpadów w ramach kontynuacji rekultywacji składowiska odpadów w Prochowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony (ponowny) na zamówienie pn.: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2174D dla poprawy bezpieczeństwa ruchu w m. Bobrów.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony (ponowny) na zamówienie pn.: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2174D dla poprawy bezpieczeństwa ruchu w m. Bobrów.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "02a. SIWZ rozdz.I-XX zmien w zw. z RODO 26.07. -SIWZ rozdz. I-XX po zmienie z 26.07.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony (ponowny) na zamówienie pn.: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2174D dla poprawy bezpieczeństwa ruchu w m. Bobrów.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "05. Ogłoszenie o zmianie SIWZ w zw. z RODO 26.07 -Ogłosz o zmianie SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony (ponowny) na zamówienie pn.: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2174D dla poprawy bezpieczeństwa ruchu w m. Bobrów.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony (ponowny) na zamówienie pn.: Remont drogi powiatowej nr 2184D na odcinku Motyczyn - Rogoźnik (remont cząstkowy masą mineralno-bitumiczną)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony (ponowny) na zamówienie pn.: Remont drogi powiatowej nr 2184D na odcinku Motyczyn - Rogoźnik (remont cząstkowy masą mineralno-bitumiczną)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "02a. SIWZ rozdz.I-XX zmien w zw. z RODO 26.07. -SIWZ rozdz. I-XX po zmianie 26.07.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony (ponowny) na zamówienie pn.: Remont drogi powiatowej nr 2184D na odcinku Motyczyn - Rogoźnik (remont cząstkowy masą mineralno-bitumiczną)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "05. Ogłoszenie o zmianie SIWZ w zw. z RODO 26.07 -Ogłosz o zmianie SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr zgłoszeń obiektów.ods - Rejestrzgłoszeń obiektów.ods"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr zgłoszeń obiektów.ods - Rejestrzgłoszeń obiektów.ods

23.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbiorowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbiorowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbiorowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... następna