Rejestr zmian w biuletynie

14.07.2018

Dotyczy dokumentu:
II. ZAKOŃCZENIE BUDOWY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
II. ZAKOŃCZENIE BUDOWY
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "ZAWIADOMIENIE o zakończeniu robótbudowlanych" na "6."
Dotyczy dokumentu:
II. ZAKOŃCZENIE BUDOWY
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZAWIADOMIENIE o zakończeniu robót budowlanych -ZAWIADOMIENIE o zakończenieu robót bud. - zaktualizowane.doc"
Dotyczy dokumentu:
II. ZAKOŃCZENIE BUDOWY
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 6. - ZAWIADOMIENIE o zakończenieu robót bud..doc
Dotyczy dokumentu:
Ogólna klauzula informacyjna wynikająca z obowiązku informacyjnego RODO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbiorowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Starostwie Powiatowym w Legnicy”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbiorowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Starostwie Powiatowym w Legnicy”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Starostwie Powiatowym w Legnicy”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przeznaczenia z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa do zbycia, w drodze darowizny, nieruchomości położonej w obrębie Rzeszotary gminy Miłkowice w granicach działki oznaczonej geodezyjnie numerem 41/1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2206D od km 0+000 do km 1+050 w m. Winnica [intensywne opady deszczu w lipcu 2016r.].
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2206D od km 0+000 do km 1+050 w m. Winnica [intensywne opady deszczu w lipcu 2016r.].
Treść zmiany:
Dodano załącznik "07. Ogłoszenie wyniku przetargu - Ogłoszeniewyniku przetargu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż składników majątkowych stanowiących mienie powiatu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała - uzp_2018_590.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż składników majątkowych stanowiących mienie powiatu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
kontakt
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
kontakt
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki naboru - zastępca PINB
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Wydziale Komunikacji i Dróg
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "2." na "1."
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Wydziale Komunikacji i Dróg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2. - Ogłoszenie o naborze.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Wydziale Komunikacji i Dróg
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Wydziale Komunikacji i Dróg
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - Ogłoszenie o naborze.pdf
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Wydziale Komunikacji i Dróg
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrola w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony (ponowny) na zamówienie pn.: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2174D dla poprawy bezpieczeństwa ruchu w m. Bobrów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych " Prząśnik " w Brenniku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Powiat Legnicki nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Winnica gminy Krotoszyce, oznaczonej geodezyjnie numerem 120.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie udzielenia prawa do dysponowania gruntem stanowiącym własność Powiatu Legnickiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie udzielenia prawa do dysponowania gruntem stanowiącym własność Powiatu Legnickiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż składnika majątkowego stanowiącego mienie powiatu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż składników majątkowych stanowiących mienie powiatu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

11.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony (ponowny) na zamówienie pn.: Remont drogi powiatowej nr 2184D na odcinku Motyczyn - Rogoźnik (remont cząstkowy masą mineralno-bitumiczną)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kierownicy i pracownicy jednostek podległych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja Stowarzyszeń Kultury Fizycznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja Stowarzyszeń Kultury Fizycznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja Stowarzyszeń Kultury Fizycznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ewidencja Stowarzyszeń Kultury Fizycznejprowadzona przez Starostę Legnickiego [stan na dzień 11 lipca2018r.].pdf - Ewidencja Stowarzyszeń Kultury Fizycznej prowadzonaprzez Starostę Legnickiego [stan na dzień 11 lipca 2018r.].pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja Stowarzyszeń Kultury Fizycznej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ewidencja Stowarzyszeń Kultury Fizycznej .pdf -Ewidencja Stowarzyszeń Kultury Fizycznej .pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr zgłoszeń obiektów.ods - Rejestrzgłoszeń obiektów.ods"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr nr 12
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr zgłoszeń obiektów.ods - Rejestrzgłoszeń obiektów.ods
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia Pracowników Starostwa Powiatowego w Legnicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników/pracowników jednostek organizacyjnych powiatu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Członkowie Zarządu Powiatu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe radnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawy w urzędzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

10.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Remont drogi powiatowej nr 2184D na odcinku Motyczyn - Rogoźnik (remont cząstkowy masą mineralno-bitumiczną)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Remont drogi powiatowej nr 2184D na odcinku Motyczyn - Rogoźnik (remont cząstkowy masą mineralno-bitumiczną)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "07. Informacja o unieważnieniu postępowania -INFORMACJA o unieważnieniu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Remont drogi powiatowej nr 2184D na odcinku Motyczyn - Rogoźnik (remont cząstkowy masą mineralno-bitumiczną)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 07. Informacja o unieważnieniu postępowania -inf o uniewazn.pdf
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Remont drogi powiatowej nr 2184D na odcinku Motyczyn - Rogoźnik (remont cząstkowy masą mineralno-bitumiczną)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Remont drogi powiatowej nr 2184D na odcinku Motyczyn - Rogoźnik (remont cząstkowy masą mineralno-bitumiczną)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "07. Informacja o unieważnieniu postępowania - info uniewazn.pdf"

09.07.2018

Dotyczy dokumentu:
XXXV sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... następna