Rejestr zmian w biuletynie

26.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przygotowanie i wydanie na terenie lokalu gastronomicznego lub dostarczenie cateringu na miejsce kursów i szkoleń dla uczestników projektu (417 gorących posiłków obiadowych jednodaniowych - drugie danie + napój)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie: - kursu prawa jazdy kat. B, kursu na kwalifikację wstępną przyśpieszoną przewóz osób, przewóz rzeczy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2. -Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie: - kursu prawa jazdy kat. B, kursu na kwalifikację wstępną przyśpieszoną przewóz osób, przewóz rzeczy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wysokość stawki brutto za 1 godzinę świadczenia usług psychologicznych w ramach realizowanego projektu konkursowego pn. "Wsparcie dla aktywnej integracji w powiecie legnickim"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2. -Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wysokość stawki brutto za 1 godzinę świadczenia usług psychologicznych w ramach realizowanego projektu konkursowego pn. "Wsparcie dla aktywnej integracji w powiecie legnickim"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specjalista Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2. - Informacja o wyniku naboru.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Specjalista Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Młodszy referent w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Nieruchomościami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie składnika majątkowego stanowiącego mienie powiatu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała - uzp_2018_524.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie składnika majątkowego stanowiącego mienie powiatu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie składnika majątkowego stanowiącego mienie powiatu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sesja 1.02.2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sesja 1.02.2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sesja 1.02.2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz ofert składanych w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia w roku 2018, zawierających omyłki pisarskie i/lub omyłki rachunkowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz ofert składanych w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w roku 2018, zawierających omyłki pisarskie i/lub omyłki rachunkowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz ofert składanych w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej w roku 2018, zawierających omyłki pisarskie i/lub omyłki rachunkowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz ofert składanych w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w roku 2018, zawierających omyłki pisarskie i/lub omyłki rachunkowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz ofert składanych w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2018, zawierających omyłki pisarskie i/lub omyłki rachunkowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz ofert składanych w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2018, zawierających omyłki pisarskie i/lub omyłki rachunkowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz ofert składanych w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2018, zawierających omyłki pisarskie i/lub omyłki rachunkowe
Treść zmiany:
zmiana szerokości tabeli
Dotyczy dokumentu:
Wykaz ofert składanych w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2018, zawierających omyłki pisarskie i/lub omyłki rachunkowe
Treść zmiany:
zmiana szerokości tabeli
Dotyczy dokumentu:
Wykaz ofert składanych w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2018, zawierających omyłki pisarskie i/lub omyłki rachunkowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz ofert składanych w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2018, zawierających omyłki pisarskie i/lub omyłki rachunkowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Jednostki organizacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budżet Powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budżet
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kwota długu publicznego Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr II/22/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Powiatu Legnickiego nr XXXI/166/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego i uchwale Rady Powiatu Legnickiego nr XXXI/167/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr II/21/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Legnickiego przedstawionego w uchwale Rady Powiatu Legnickiego nr XXXI/167/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr II/21/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Legnickiego przedstawionego w uchwale Rady Powiatu Legnickiego nr XXXI/167/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.01.2018

Dotyczy dokumentu:
XXXII sesja Rady Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Realizacja budżetu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Realizacja budżetu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opinie RIO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania budżetowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budżet
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna